Deze website wordt op 2 september 2019 opgeheven!

De resultaten van de pilot Landelijke online diensten geven onvoldoende aanleiding om de dienstverlening vanuit VNG te continueren. Daarom is besloten om deze per 31 december 2019 te beŽindigen. Vooruitlopend daarop halen we binnenkort al deze website offline. De ondersteuning blijft tot die tijd gehandhaafd. Gemeenten kunnen ervoor kiezen de online diensten na 2019 zelfstandig in beheer te houden en rechtstreeks van de leverancier af te nemen. Neem hierover contact op met Servicecentrum Gemeenten: info@scgemeenten.nl

Ik heb een vraag

Vragen over de formulieren van Gemeenten.nl stelt u aan de gemeente. De contactgegevens van de gemeente vindt u in dit overzicht.

Wat is Gemeenten.nl?

Nederlandse gemeenten maken steeds meer gebruik van online formulieren voor hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het melden van zwerfafval of voor het aanvragen van een vergunning. Steeds meer gemeenten willen samenwerken bij de ontwikkeling van deze formulieren. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze samenwerking.

Voor u als gebruiker worden daardoor de verschillen tussen gemeenten kleiner. Gemeenten kunnen kosten besparen door samen te werken.

De samenwerkende gemeenten presenteren zich onder de naam Gemeenten.nl. U kunt deze naam bijvoorbeeld tegenkomen wanneer u gaat inloggen met eHerkenning (voor ondernemers). Ook ziet u deze naam als afzender van een ontvangstbevestiging in uw Berichtenbox. U kunt er dan op vertrouwen dat uw aanvraag is doorgegeven aan de juiste gemeente.